Technologia

Szczególną wagę przywiązujemy do nowoczesności rozwiązań. Nie tylko śledzimy światowe trendy w dziedzinie produkcji aerozolowej, ale również staramy się je wyprzedzać
 


Potencjał

Dysponujemy znakomicie wyposażonymi liniami aerozolowymi o łącznej wydajności 5 mln szt./mc z możliwością zwiększenia produkcji do nawet 8 mln szt./mc. Zatrudniamy wykwalikowanych, doświadczonych pracowników. Wielu z nich jest z nami od początku istnienia firmy. 
 

Kontrola

Cały proces produkcyjny jest zautomatyzowany. Komputerowy nadzór nad produkcją gwarantuje minimalną ilość braków. W efekcie, aerozole opuszczające nasz zakład są szczelne i bezpieczne dla użytkowników, a ich właściwości (w tym waga i ciśnienie) spełniają restrykcyjne normy.
 

Ekologia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie stosujemy freonów jako propellentu. Dysponujemy ich bezpiecznymi dla środowiska zamiennikami. Podstawowym, używanym w naszym zakładzie propellentem jest propan-butan o najwyższej czystości. Gaz ten stosują największe na świecie koncerny kosmetyczne. W produkcji możemy stosować propellenty sprężone, tj. powietrze, azot, dwutlenek węgla i inne gazy. Dobór propellentu zależy od rodzaju preparatu, który trzeba rozpylić, jego właściwości fizykochemicznych oraz pożądanych właściwości aerozolu.
 

Innowacje

W AERO-BW sięgamy po nowoczesną technologię dwukomorową, która polega na odseparowaniu propellentu od medium. Dzięki temu, pojemnik aerozolowy opuszcza samo medium, a nie jego mieszanina z propellentem. Technologia pozwala wytwarzać aerozole całkowicie niepalne oraz umieszczać w puszkach aerozolowych gęste preparaty, jak pasty i żele. Aerozole dwukomorowe wytwarzamy na dodatkowej linii produkcyjnej.